Petah Tikva 2010

 

De activiteiten van “Africa Contact” zijn op persoonlijke titel van Clara Slager gestart. Om een goede structurele, fiscale en juridische verantwoorde vorm te hebben, was het beter om de werkzaamheden onder te brengen in een stichting. Het is daarom verheugend te kunnen melden dat op 24 november 2008 de stichting “AFRICA CONTACT”  is opgericht.

De stichting stelt zich ten doel hulp te bieden aan kleinschalige projecten in Afrika. Het belangrijkste project op dit moment is een tehuis voor weeskinderen in de buurt van de stad Nakuru. Veel kinderen leven op straat omdat hun ouders zijn overleden (voornamelijk aan aids) en er is vaak geen verdere opvang. Hierdoor missen ze liefde, zelfrespect en zijn ze het slachtoffer van het harde leven in Afrika. Zonder hulp vervallen ze in criminaliteit, alcohol, drugs. Ze lijden honger en zullen als redmiddel gaan bedelen of stelen met alle gevolgen van dien. Deze kinderen hebben dringend onze hulp nodig om zich te vormen en te ontwikkelen tot goede bewoners van hun land.

Felistas Kemunto is een goede vriendin van Clara  en  is werkzaam in de jeugdhulpverlening. Samen kwamen ze tot een besluit om iets voor deze kinderen te doen. Clara kwam hierover in gesprek met Babs Helmantel. In september 2008 hebben Clara  en Babs  een bezoek gebracht aan Felistas om de plannen te bespreken voor de oprichting van een weeshuis. Er is overleg geweest met de architect en de tekening van het nieuw te bouwen huis is besproken. In november 2008 kon worden gestart met de bouw dankzij een paar royale giften. Het tehuis is gebouwd achter het huis van Felistas en was in mei 2009 klaar. Tijdens de bouw zijn Felistas en Clara op zoek gegaan naar kinderen die in het tehuis een “thuis” zullen krijgen. Niet gemakkelijk want er zijn zo veel kinderen die in moeilijke omstandigheden leven. 10 kinderen hebben eind mei hun intrek genomen in het tehuis welke de naam ”PETAH  TIKVA” – DEUR VAN DE HOOP heeft gekregen. Ze hebben inmiddels hun eigen plekje gevonden en voelen zich er goed thuis.

In november zijn de 3 bestuursleden afgereisd naar Kenia om de officiële opening van het Tehuis mee te maken. Een tent was geplaatst, versieringen (slingers en ballonnen) werden aangebracht. Ook de kinderen zelf werden herkenbaar gemaakt door een fleurig lint om het hoofd. Een aantal familieleden en genodigden was aanwezig. Kortom een feestelijke dag.

De exploitatie van het tehuis kost veel geld; elektriciteit, water, onderhoud gebouw en de kinderen  moeten worden gevoed, gekleed en ze gaan naar school en hiervoor zijn uniformen nodig. De stichting probeert het geld voor dit zo belangrijke werk te verkrijgen door middel van giften, donaties en andere acties. De besteding ervan vindt zo efficiënt mogelijk plaats. De stichting werkt uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers, zodat de onkosten tot een minimum beperkt blijven.

Mocht u ons werk willen steunen;

Giften zijn van harte welkom op bankrekening nr.: 1335 48 236.

Ook kunt u zich opgeven als  donateur van de stichting.

Clara Slager, voorz.

Babs Helmantel, secr.

Gerda Flikkema, pennm.

 

AfdrukkenE-mail