Mother Children Home”Te Kapedo"

Kapedo ligt in het Turkana district – Rift Valley 150 km ten noorden van Lake Baringo. In Kapedo woont Henry met zijn vrouw Lilian en 3 kinderen behorende tot de Turkana’s. De Turkana’s zijn een Nomaden volk. Hoofdzakelijk leven zij van hun vee, geiten en schapen en worden veelal getroffen door droogte. Ze trekken rond met hun vee, altijd op zoek naar weidegrond en water om te overleven en water is in dit gebied een groot probleem. Gemiddeld valt hier 600 mm regen per jaar bij een temperatuur van 30 – 40 graden. Een lange tijd heeft het niet geregend waardoor er een groot tekort aan water is ontstaan en water is toch een eerste levensbehoefte. Hierdoor is het niet mogelijk om iets te verbouwen. De enorme droogte in dit gebied veroorzaakt nu een extreem voedsel tekort. Door hun nomadische wijze van leven, worden ze aangevallen door hun buurstammen, de Pokot, Rendile, Samburu en Toposa en moeten ze zien te “over” leven. De mensen worden gewond en gedood en dieren worden geroofd en verdreven. Er wordt woest en onmenselijk gedood onder de stammen en gestolen vee van veel families heeft geleid tot bittere armoede. Veel gezinnen zijn uitgedund en zijn kwetsbaar. Het aantal alleenstaande ouders, weduwen en weeskinderen is erg hoog.

De mensen zijn hopeloos nu zij geen eigen bezittingen meer hebben. De regering doet hier niets aan. Begin 2011 hebben veel Turkana’s in Nairobi tegen de regering gedemonstreerd om meer veiligheid in hun gebied te verkrijgen.  De minister zegt dat het leger niet wordt ingezet om mensen in bedwang te houden. De regering doet haar best om veiligheid te garanderen voor de Turkana’s, maar spoort de mensen aan om een eind te maken aan het geweld. Een bijkomend probleem zijn de vele vluchtelingen uit buurlanden Somalië en Ethiopië die hier komen en ook moeten zien te overleven.

Om meer rust en veiligheid te verkrijgen in dit gebied, is er een chief  - Henry Ejore - door de regering aangesteld. Wie is Henry Ejore? Henry is een sociaal werker die rust in het gebied moet zien te brengen, samen met een aantal andere mensen. Hij is de medische verzorger en op zondag is hij de pastor. Henry – zelf vroeg wees - heeft zich samen met zijn vrouw Lilian het lot van de vele weeskinderen aangetrokken.  Deze kinderen hebben medische zorg, kleren, voedsel en onderwijs nodig. Henry en Lilian namen deze kinderen, eerst 15 en nu 23 op in hun huis. Ze hebben nu nieuwe ouders en zijn nu een grote familie. Henry heeft zelf ook niet veel, maar heeft in zijn armoede gespaard voor deze behoeftige kinderen – “van vreemde bloed”. Niet iedereen heeft tijd of de bekwaamheid om voor deze kinderen te zorgen, maar bijdragen aan hun welzijn, kan je dezelfde waarde geven. Ook een kleine bijdrage kan vreugde brengen in het leven van deze kinderen. Ze slapen met z’n allen op de kale grond onder een paar dekens. Het zou fijn zijn om hen een beter onderkomen te kunnen bieden en hen te voorzien van een aantal matrassen.

Al sinds lange tijd hebben we contact met Henry en proberen hem zo veel mogelijk te helpen. Onlangs kwam er een verzoek om hulp voor een nieuw onderkomen voor dit grote gezin. Henry heeft hiervoor een plan gemaakt : Mother’s children - home house plan. De kosten hiervoor worden geraamd op ca.  € 6.000,-. Al deze kinderen gaan naar school. Op een staats school hoeft geen schoolgeld te worden betaald, maar wel moeten de kinderen uniformen dragen en dit moet wel door de ouders worden betaald.

De St. “Africa Contact” trekt zich het lot van deze kinderen aan en wil hen graag een beter leven geven. Wij hebben daarbij steun nodig. Indien dit project u aanspreekt; uw donatie zien we graag tegemoet op onze bankrekening nr.   133 548 236

 

Met een hartelijke groet,

Het bestuur.

 

Loppersum, februari 2012

AfdrukkenE-mail