'Posho Mill'

Noodkreet uit Lomelo

In januari 2013 werd de omgeving van Kapedo/Lomelo geteisterd door storm en regen en als het daar regent en stormt, dan hoost het er. De school, welke in 2012 nog door Clara en Babs is bezocht, een eenvoudige apotheek en een aantal huisjes (je kunt het beter hutjes noemen, die deels zijn opgebouwd met plastic) werden omver geblazen.

Tot overmaat van ramp ontstond er kort na het noodweer brand. Zestien “huizen” gingen in vlammen op. Er moet wat gebeuren voor de getroffen families en de school moet worden opgebouwd, omdat dit voor de gemeenschap heel belangrijk is. De kinderen krijgen nu buiten les, maar is een probleem als het zo heet is of wanneer het zo hard regent.

Dit heeft geleid tot een oproep in de regionale kranten, met als gevolg dat voor 10 gezinnen nieuwe huisjes konden worden gebouwd. Helaas moeten de overige 6 families nog “even” wachten. De school is inmiddels met hulp van de regering en medewerking van de plaatselijke bevolking weer grotendeels hersteld.

Om deze mensen ook enigszins structureel te kunnen helpen, willen we graag een “posho mill” aanschaffen. Dit is een molen om mais te malen. De molen is van groot belang omdat mais het hoofdvoedsel is. Nu moeten de mensen naar Kapedo (afstand ca. 35 km.) en transport is heel moeilijk en duur. Bij aanschaf van een molen hebben 8.000 mensen baat. De prijs van een molen is ca. € 3.500,-

De AfricaContact trekt zich het lot van deze kinderen aan en wil hen graag een beter leven geven, maar wij hebben daarbij wel steun nodig.

AfdrukkenE-mail

Mother Children Home”Te Kapedo"

Kapedo ligt in het Turkana district – Rift Valley 150 km ten noorden van Lake Baringo. In Kapedo woont Henry met zijn vrouw Lilian en 3 kinderen behorende tot de Turkana’s. De Turkana’s zijn een Nomaden volk. Hoofdzakelijk leven zij van hun vee, geiten en schapen en worden veelal getroffen door droogte. Ze trekken rond met hun vee, altijd op zoek naar weidegrond en water om te overleven en water is in dit gebied een groot probleem. Gemiddeld valt hier 600 mm regen per jaar bij een temperatuur van 30 – 40 graden. Een lange tijd heeft het niet geregend waardoor er een groot tekort aan water is ontstaan en water is toch een eerste levensbehoefte. Hierdoor is het niet mogelijk om iets te verbouwen. De enorme droogte in dit gebied veroorzaakt nu een extreem voedsel tekort. Door hun nomadische wijze van leven, worden ze aangevallen door hun buurstammen, de Pokot, Rendile, Samburu en Toposa en moeten ze zien te “over” leven. De mensen worden gewond en gedood en dieren worden geroofd en verdreven. Er wordt woest en onmenselijk gedood onder de stammen en gestolen vee van veel families heeft geleid tot bittere armoede. Veel gezinnen zijn uitgedund en zijn kwetsbaar. Het aantal alleenstaande ouders, weduwen en weeskinderen is erg hoog.

De mensen zijn hopeloos nu zij geen eigen bezittingen meer hebben. De regering doet hier niets aan. Begin 2011 hebben veel Turkana’s in Nairobi tegen de regering gedemonstreerd om meer veiligheid in hun gebied te verkrijgen.  De minister zegt dat het leger niet wordt ingezet om mensen in bedwang te houden. De regering doet haar best om veiligheid te garanderen voor de Turkana’s, maar spoort de mensen aan om een eind te maken aan het geweld. Een bijkomend probleem zijn de vele vluchtelingen uit buurlanden Somalië en Ethiopië die hier komen en ook moeten zien te overleven.

Om meer rust en veiligheid te verkrijgen in dit gebied, is er een chief  - Henry Ejore - door de regering aangesteld. Wie is Henry Ejore? Henry is een sociaal werker die rust in het gebied moet zien te brengen, samen met een aantal andere mensen. Hij is de medische verzorger en op zondag is hij de pastor. Henry – zelf vroeg wees - heeft zich samen met zijn vrouw Lilian het lot van de vele weeskinderen aangetrokken.  Deze kinderen hebben medische zorg, kleren, voedsel en onderwijs nodig. Henry en Lilian namen deze kinderen, eerst 15 en nu 23 op in hun huis. Ze hebben nu nieuwe ouders en zijn nu een grote familie. Henry heeft zelf ook niet veel, maar heeft in zijn armoede gespaard voor deze behoeftige kinderen – “van vreemde bloed”. Niet iedereen heeft tijd of de bekwaamheid om voor deze kinderen te zorgen, maar bijdragen aan hun welzijn, kan je dezelfde waarde geven. Ook een kleine bijdrage kan vreugde brengen in het leven van deze kinderen. Ze slapen met z’n allen op de kale grond onder een paar dekens. Het zou fijn zijn om hen een beter onderkomen te kunnen bieden en hen te voorzien van een aantal matrassen.

Al sinds lange tijd hebben we contact met Henry en proberen hem zo veel mogelijk te helpen. Onlangs kwam er een verzoek om hulp voor een nieuw onderkomen voor dit grote gezin. Henry heeft hiervoor een plan gemaakt : Mother’s children - home house plan. De kosten hiervoor worden geraamd op ca.  € 6.000,-. Al deze kinderen gaan naar school. Op een staats school hoeft geen schoolgeld te worden betaald, maar wel moeten de kinderen uniformen dragen en dit moet wel door de ouders worden betaald.

De St. “Africa Contact” trekt zich het lot van deze kinderen aan en wil hen graag een beter leven geven. Wij hebben daarbij steun nodig. Indien dit project u aanspreekt; uw donatie zien we graag tegemoet op onze bankrekening nr.   133 548 236

 

Met een hartelijke groet,

Het bestuur.

 

Loppersum, februari 2012

AfdrukkenE-mail

Petah Tikva 2010

 

De activiteiten van “Africa Contact” zijn op persoonlijke titel van Clara Slager gestart. Om een goede structurele, fiscale en juridische verantwoorde vorm te hebben, was het beter om de werkzaamheden onder te brengen in een stichting. Het is daarom verheugend te kunnen melden dat op 24 november 2008 de stichting “AFRICA CONTACT”  is opgericht.

De stichting stelt zich ten doel hulp te bieden aan kleinschalige projecten in Afrika. Het belangrijkste project op dit moment is een tehuis voor weeskinderen in de buurt van de stad Nakuru. Veel kinderen leven op straat omdat hun ouders zijn overleden (voornamelijk aan aids) en er is vaak geen verdere opvang. Hierdoor missen ze liefde, zelfrespect en zijn ze het slachtoffer van het harde leven in Afrika. Zonder hulp vervallen ze in criminaliteit, alcohol, drugs. Ze lijden honger en zullen als redmiddel gaan bedelen of stelen met alle gevolgen van dien. Deze kinderen hebben dringend onze hulp nodig om zich te vormen en te ontwikkelen tot goede bewoners van hun land.

Felistas Kemunto is een goede vriendin van Clara  en  is werkzaam in de jeugdhulpverlening. Samen kwamen ze tot een besluit om iets voor deze kinderen te doen. Clara kwam hierover in gesprek met Babs Helmantel. In september 2008 hebben Clara  en Babs  een bezoek gebracht aan Felistas om de plannen te bespreken voor de oprichting van een weeshuis. Er is overleg geweest met de architect en de tekening van het nieuw te bouwen huis is besproken. In november 2008 kon worden gestart met de bouw dankzij een paar royale giften. Het tehuis is gebouwd achter het huis van Felistas en was in mei 2009 klaar. Tijdens de bouw zijn Felistas en Clara op zoek gegaan naar kinderen die in het tehuis een “thuis” zullen krijgen. Niet gemakkelijk want er zijn zo veel kinderen die in moeilijke omstandigheden leven. 10 kinderen hebben eind mei hun intrek genomen in het tehuis welke de naam ”PETAH  TIKVA” – DEUR VAN DE HOOP heeft gekregen. Ze hebben inmiddels hun eigen plekje gevonden en voelen zich er goed thuis.

In november zijn de 3 bestuursleden afgereisd naar Kenia om de officiële opening van het Tehuis mee te maken. Een tent was geplaatst, versieringen (slingers en ballonnen) werden aangebracht. Ook de kinderen zelf werden herkenbaar gemaakt door een fleurig lint om het hoofd. Een aantal familieleden en genodigden was aanwezig. Kortom een feestelijke dag.

De exploitatie van het tehuis kost veel geld; elektriciteit, water, onderhoud gebouw en de kinderen  moeten worden gevoed, gekleed en ze gaan naar school en hiervoor zijn uniformen nodig. De stichting probeert het geld voor dit zo belangrijke werk te verkrijgen door middel van giften, donaties en andere acties. De besteding ervan vindt zo efficiënt mogelijk plaats. De stichting werkt uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers, zodat de onkosten tot een minimum beperkt blijven.

Mocht u ons werk willen steunen;

Giften zijn van harte welkom op bankrekening nr.: 1335 48 236.

Ook kunt u zich opgeven als  donateur van de stichting.

Clara Slager, voorz.

Babs Helmantel, secr.

Gerda Flikkema, pennm.

 

AfdrukkenE-mail

Watervoorziening

Om het huis van Felistas geschikt te maken voor een opvanghuis voor wees – straat kinderen, is een goede accomodatie nodig.

Het huis moet verbouwd c.q. aangebouwd worden, maar om te beginnen is het van levensbelang dat er schoon, veilig drinkwater is. Vooral kinderen worden ziek als drinkwater is vervuild.

WATERVOORZIENING: 

Dankzij een aanzienlijke gift, kon reeds gestart worden met het uitgraven van een watertank naast het huis, een tank van 12 x 13 en 12 feet diep. Ondanks dat dit handmatig moet worden gedaan, is dit werk bijna klaar en moet het cement aan de binnenkant worden aangebracht. Het geheel wordt afgewerkt met een deksel, zodat het water niet vervuild kan worden. Het water zal worden verkregen vanuit de stad Nakuru, maar ook het regenwater zal worden opgevangen in deze tank.

Met de aanschaf van een waterpomp kan het water worden gedistribueerd naar de verschillende kamers. Met de realisering van dit alles zal er volgens Felistas geen dag meer gebrek aan schoon water zijn voor dit mooie project.

AfdrukkenE-mail