Wat is Africa Contact

“Africa Contact” betekent het contact tussen mij, Clara, en de vele vrienden in Kenya en Uganda. In het kort wil ik u iets vertellen over mijn betrokkenheid met deze landen. In 1989 kwam ik voor het eerst in Kenya. Hier bezocht ik o.a. het babyhome te Rangala. Dit is een tehuis waar pasgeborenen worden gebracht omdat de moeder tijdens of direct na de geboorte van het kind is overleden. De kinderen worden hier liefdevol verzorgd en als het mogelijk is, na plm. 4 à 5 jaar weer naar familie teruggebracht. Het was hier dat ik in aanraking kwam met twee weeskinderen: Sarah van 5 jaar en Hillary van 3 jaar. Dit contact was vanaf het begin en is nog steeds heel intensief.

Hier was het ook waar ik Felistas Kemunto ontmoette. Zij hielp met veel liefde de kinderen die verzorging nodig hadden. In de voorbije jaren heeft ze zich verder ontwikkeld door cursussen te gaan volgen in o.a. kinderverzorging, secretariaatswerkzaamheden en management. Momenteel woont zij in Nakuru, waar ze werkzaam is op een kleuterschool. Sarah, die een cursus volgt in Nakuru heeft bij Felistas haar “thuis” gevonden. Zo kregen Felistas en ik het plan om de vele wees-/aids-/straatkinderen in Nakuru te helpen en hun weer een toekomst te bieden want deze kinderen missen liefde, zelfrespect en zijn het slachtoffer van het harde leven in Afrika. Zonder hulp vervallen  ze in criminaliteit, alcohol, drugs. Ze lijden honger en zullen als redmiddel moeten gaan bedelen, of stelen, met alle gevolgen van dien.

Deze kinderen hebben dringend onze hulp nodig om hen te begeleiden, hen te vormen en te assisteren in hun  basisbenodigdheden.  Hen te ontwikkelen ook om goede  bewoners van hun land te worden.

Wat willen wij deze kinderen bieden?: Huisvesting – voedselvoorziening – medische verzorging – verslavingshulp – onderwijs en vakgerichte opleidingen. Felistas bewoont een huis dat met een verbouwing geschikt gemaakt kan worden als een TEHUIS voor deze kinderen. Met uw hulp kunnen wij ze weer hoop geven voor een betere toekomst, zoals de naam van het tehuis ook aangeeft.

AfdrukkenE-mail