Donateursbrief 2014

Geachte donateur/belangstellende,

Zoals u van ons gewend bent, stellen wij u één keer per jaar op de hoogte van onze projecten in Kenia. Ook dit jaar hebt u ons gesteund en het lijkt ons goed om ook in deze nieuwsbrief onze dankbaarheid te onderstrepen, want zonder uw steun en meeleven kunnen wij geen hulp bieden aan weerloze / kansarme kinderen en mensen die in erbarmelijke omstandigheden moeten leven.

 

In januari jl. hebben Clara Slager en Babs Helmantel een bezoek gebracht aan de projecten, waardoor we een goed overzicht hebben van de besteding van de gelden. Door de overheid zijn nieuwe voorwaarden opgesteld t.a.v. de Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Dit heeft als doel om het vertrouwen van het publiek in de financiële sector te bevorderen. Aan deze voorwaarden hebben wij voldaan, zodat uw gift aftrekbaar is van de belasting.

“Petah Tikva” – Nakuru

De kinderen wonen in mei van dit jaar al weer 5 jaar in het Tehuis en wij zijn blij en dankbaar dat ze gezond zijn en het goed doen op school. De oudste (Lydia) zit nu in de 1e klas van het voortgezet onderwijs. Nixon en Brian moeten aan het eind van dit jaar examen doen van de lagere school. Als ze in totaal 430 punten halen, bestaat de kans dat hun schoolgeld voor voortgezet onderwijs door een organisatie wordt betaald. We zullen hopen dat hen dit lukt!

Inmiddels zijn er 2 kinderen bijgekomen. Een broertje en zusje van Nixon en Mary. De 2 (laatsten van de 5 kinderen) woonden nog bij opa en oma, maar opa is kortgeleden overleden en oma is niet in staat voor de 2 te zorgen. Denis is 8 en Grace 6 jaar. Aangezien ze nog niet eerder naar school geweest zijn, zitten ze voorlopig op de kleuter-school. Eerst konden we niet met hun praten, maar na een week vroegen ze: “How are you?” (Hoe gaat het met jou?)

De kinderen hebben het allen erg naar hun zin en gaan het liefst naar school. Tijdens de vakanties worden ze getraind en beziggehouden door Sarah, pleegdochter van Clara, die bij Felistas in huis woont. Ze is kleuterleidster van de school. Ook houden ze zich dan bezig met dans, muziek en drama. Dit heeft zelfs geleid tot een optreden in de kerk. Maandelijks wordt er geld overgemaakt aan Felistas, die alles in goede banen moet leiden. Dit doet zij met hulp van Caren en Benjamin.

“Mother children Home”te Kapedo

Sinds lange tijd bestaan er vriendschapsbanden met Henri en zijn vrouw Lilian. Naast hun eigen 4 kinderen hebben ze de zorg van 28 weeskinderen op zich genomen. U zult begrijpen dat dit niet eenvoudig is. Henri is in verband met zijn werk slechts 1 weekend per 1 à 1½ maand thuis, waardoor de verzorging voor de kinderen op Lilian rust en dit is moeilijk wanneer er weinig voedsel is. Ook zijn er grote problemen met de watervoorziening. Het water moet worden gehaald uit een nabij gelegen snel stromende rivier met rood/bruin water, dus erg ongezond. Maar ook is dit niet zonder gevaar hetgeen blijkt uit het feit dat een jongen van 12 jaar door een krokodil is gegrepen en gedood! (Dan te bedenken dat Clara en Babs bij hun laatste bezoek door deze zelfde rivier zijn gewandeld!) Henri en Lilian zouden daarom graag een grote watertank bij het huis willen hebben, waardoor zij het regenwater kunnen opvangen. Een tank van 10.000 ltr kost € 900,- De kinderen slapen met z’n allen op de grond en bedden en dekens zouden daarom erg welkom zijn. De kosten bedragen € 2.800,- Ook is het moeilijk om het schoolgeld te betalen. De lagere (staats)school is vrij, maar voor het voortgezet onderwijs is voor 1 termijn € 600,- nodig.

De Pokots in Lomelo

In de vorige brief hebben wij u geïnformeerd over de catastrofe in verband met de enorme storm en daarna de brand, waardoor de school en 16 “huizen” in lichter laaie stonden. Op de in een krant geplaatste NOODKREET waren velen met deze mensen begaan. De school is inmiddels gedeeltelijk weer opgeknapt en voor 10 gezinnen hebben we nieuwe huisjes kunnen laten bouwen. De 6 families die nog geen nieuw onderkomen hebben waren erg sneu, maar hebben er begrip voor dat ook onze middelen beperkt zijn.

De Stichting Africa Contact helpt zoveel als mogelijk is, maar wij kunnen het niet zonder uw steun!

Wij zien uw donatie graag tegemoet op bankrek.nr.: NL95Rabo 0133548236

AfdrukkenE-mail