Donateursbrief 2012

Geachte donateur en/of belangstellende,

Het is alweer een jaar geleden dat wij door middel van onze donateurbrief u op de hoogte stelden van “Mother children Home” te Kapedo, ons project in Nakuru – Kenia. Wij willen u ook nu weer informeren over het wel en wee van onze kinderen in “Petah Tikva” – Deur van de hoop.

 

Kortgeleden hebben Clara Slager en Babs Helmantel weer een bezoek gebracht aan het Tehuis, want het is goed om te weten hoe het Tehuis reilt en zeilt, om zo inzicht te krijgen of de financiën op een goede manier besteed worden, want niet alleen in Nederland is het leven duur, ook Kenia heeft te kampen met problemen. Zo heeft men begin van dit jaar (en ook nu nog) te maken gehad met veel droogte, waardoor er een zeer slechte oogst van o.a. maïs is. Van maïs wordt ugali gemaakt, het hoofdvoedsel van de Keniaan. Bij ons vorig bezoek in januari 2011 kostte een zak maïs € 20,-, nu was de prijs meer dan verdubbeld (€ 65,-). Ook de charkoal (soort houtskool) materiaal waarop gekookt moet worden, is haast niet meer verkrijgbaar. De regering wil niet dat er nog meer bomen gekapt worden en de prijs wordt daarom verhoogd. De kinderen gaan met plezier naar school, een particuliere school en dit kost veel geld. Wij hebben ook informatie ingewonnen bij een staatsschool. Het onderwijs op deze scholen is vaak minder goed, omdat de onderwijzers niet altijd gemotiveerd zijn. Het aantal kinderen in een klas is erg hoog (80 – 100 leerlingen), De kinderen dragen in Kenia allemaal schooluniformen, een goede zaak, maar niet goedkoop. Al met al is er veel geld nodig voor school, kleding, eten, medicijnen en eventuele dokterskosten en het personeel.

De kinderen zijn blij en gelukkig in het Tehuis en kunnen goed met elkaar opschieten. In de kerstvakantie gaan de kinderen, indien mogelijk, naar familie (opa/oma of oom/tante) op bezoek.

Alleen dank zij uw financiële steun is het mogelijk om dit Tehuis te runnen en wij zijn u daarom zeer dankbaar voor uw bijdrage, maar ook vanwege het feit dat u daarmee uitdrukt dat u ons werk belangrijk vindt en een warm hart toedraagt.

 

“Mother children Home” te Kapedo

Ook is er bij ons bezoek een ontmoeting geweest met Henry Ejore, behorende tot de Turkana’s. Samen met zijn vrouw Lilian en hun 3 kinderen (4e wordt binnenkort geboren) wonen ze in Kapedo – het Turkana district – Rift Valley, 150 km ten noorden van Lake Baringo. De Turkana’s zijn een nomaden volk. Hoofdzakelijk leven zij van hun vee, geiten en schapen maar worden veelal getroffen door droogte. Ze trekken rond met hun vee, altijd op zoek naar weidegrond en water om te overleven en water is in dit gebied een groot probleem. Gemiddeld valt hier 600 mm regen per jaar bij een temperatuur van 30 – 40 graden. Een lange tijd heeft het niet geregend waardoor er een groot tekort aan water is ontstaan en water is toch een eerste levensbehoefte. Hierdoor is het niet mogelijk iets te verbouwen. De enorme droogte in dit gebied veroorzaakt nu een extreem voedsel tekort. Door hun nomadische wijze van leven, worden ze vaak aangevallen door hun buurstammen. De mensen worden gewond en gedood en dieren worden geroofd en verdreven. Veel gezinnen zijn uitgedund en zijn kwetsbaar. Het aantal weeskinderen is erg hoog. De ouders van deze kinderen zijn voor hun ogen doodgeschoten, of zijn ten gevolge van aids overleden.

Om meer rust en veiligheid te verkrijgen in dit gebied, is er door de regering een chief aangesteld - Henry Ejore. Henry, zelf jong wees, is een sociaal werker en heeft samen met Lilian zich het lot van 28 weeskinderen aangetrokken en de zorg voor deze kinderen op zich genomen.. Ze slapen met z’n allen in 2 kleine vertrekken op de grond onder een paar dekens. Al sinds lange tijd hebben we contact met Henry en proberen hem zo veel mogelijk te helpen.

Wat zou het fijn zijn om hen te kunnen helpen met o.a. een aantal matrassen.

De St. “Africa Contact” trekt zich het lot van deze kinderen aan. Wij hebben daarbij steun nodig. Indien dit project u aanspreekt: uw donatie zien we graag tegemoet op onze bankrekening nr. 133 548 236.

Dit geldt ook voor de vaste donateurs.

Uw gift is aftrekbaar van de belasting, omdat de stichting is geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

AfdrukkenE-mail