Donateursbrief 2011

Geachte donateur en belangstellende,

Dit zijn de kinderen van “Petah Tikva” in Kenia, het tehuis waarin zij mogen wonen, dankzij de financiële steun van u. Van links naar rechts ziet u Nickson, Marleen, Brian, Anna, Anthony, Gladys, Mary, Lydia, Anna en Amos.

 

Ze hebben het hier erg naar hun zin en zijn gelukkig. Het afgelopen jaar hebben we hier tijdens ons bezoek getuige van mogen zijn. Eenmaal in het jaar gaan ze in de vakantie, als het mogelijk is, een aantal dagen naar hun familie op bezoek, maar ze willen graag weer terug naar “hun” huis Petah Tikva.

Het geld dat u doneert, wordt gebruikt voor de verzorging van de kinderen. Hiervan worden ze gevoed, gaan ze naar school en worden ze gekleed. Ook de exploitatie van het Tehuis wordt hiervan betaald.

De kinderen gaan naar een particuliere school omdat het onderwijs daar veel beter is dan op de grote regeringsscholen. 80 tot 100 kinderen in een klas is daar heel gewoon, maar als je dan niet zo goed kunt leren krijg je niet de aandacht die nodig is. 7 van de 10 doen het erg goed op school. De 3 die nooit eerder naar school geweest zijn, hebben er meer moeite mee.

De uniformen hebben we voor de kostprijs kunnen kopen. Per maand wordt € 500,- overgemaakt, maar dit bedrag is niet altijd toereikend, omdat er ook hier onvoorziene uitgaven zijn.

De economische crisis speelt ook in Kenia een grote rol. Dit betekent dat het levensonderhoud voor de kinderen ook aanmerkelijk duurder is geworden. Hoewel ze gelukkig goed gezond zijn, is een bezoekje aan het ziekenhuis soms nodig en hiervoor is geen verzekering.

Zoals u zult begrijpen zijn we daarom heel erg blij met uw financiële bijdrage en willen u daarvoor hartelijk dankzeggen en we vertrouwen erop, dat wij ook op uw steun kunnen blijven rekenen.

Uw gift is aftrekbaar van de belasting, omdat de stichting is geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

AfdrukkenE-mail