Donateursbrief 2010

Geachte donateur en belangstellende,

Het is al weer enige tijd geleden dat u bericht van ons heeft ontvangen. Met deze brief willen wij u informeren over ons en ook uw project “Petah Tikva” (Deur van de hoop) in Nakuru – Kenia. Onder de bezielende leiding van Felistas Kemunto hebben 10 weeskinderen een nieuw tehuis gekregen. Kinderen die anders op straat moeten leven , waardoor ze liefde missen en het slachtoffer worden van het harde leven in Afrika.

 

In november 2009 is het bestuur afgereisd naar Mwariki/Nakuru om de officiële opening van het Tehuis mee te maken, hoewel de kinderen in mei hier reeds zijn komen wonen. Een aantal familieleden en andere genodigden was aanwezig. Een tent was geplaatst en we hebben versieringen aangebracht. Ook de kinderen zelf werden herkenbaar gemaakt door een fleurig lint om het hoofd. Het was een feestelijke dag. De kinderen zijn blij en dankbaar en wonen hier met veel plezier.

De exploitatie van het tehuis kost veel geld: het tehuis moet nog afgewerkt worden, elektriciteit, water, onderhoud gebouw, de kinderen moeten worden gevoed, gekleed en ze gaan naar school en hiervoor zijn uniformen nodig. De kinderen, hoewel 6 van de 10 nog maar kort naar school gaan, doen het redelijk tot goed mede dankzij de enthousiaste wijze van lesgeven van de leerkrachten.

Wij willen u hartelijk dankzeggen voor uw bijdrage. Zonder uw geldelijke steun als donateur en ook andere gulle gevers zouden wij dit project niet kunnen financieren. Onze gevoelens van dankbaarheid betreffen niet alleen het geldbedrag waar wij veel goede dingen mee kunnen doen, maar ook het feit dat u daarmee uitdrukt dat u ons werk belangrijk vindt en een warm hart toedraagt.

De stichting is relatief klein, en werkt uitsluitend met vrijwilligers. Hierdoor kunt u er van verzekerd zijn dat alle bijdragen volledig worden besteed aan het Tehuis en de onkosten tot een minimum beperkt blijven.

Voor uw betrokkenheid met ons werk willen wij u hartelijk dankzeggen. Mede door uw gift voelen wij ons gesterkt om door te gaan met dit mooie en belangrijke werk.

Mocht u geïnteresseerd zijn dan kunnen wij voor u een lezing verzorgen met een beamer presentatie. Hierdoor kunt u een inzicht krijgen van dit mooie project.

Volledigheidshalve delen wij u mee, dat uw donatie/gift aftrekbaar is van de belasting, omdat de stichting is geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

AfdrukkenE-mail