Onze donateurs

Het geld waarmee de Stichting deze hulp kan bieden in Kenia wordt bijeen gebracht door onze onmisbare donateurs. Zij maken maandelijks een bedrag over, maar ook ontvangen we spontaan giften. Hieronder volgen enkele voorbeelden:

Een bijzondere school in Hoogeveen – “De Windroos” hield een kerstmarkt. Zelfgemaakte taarten, bloemstukken en houtwerk, werd verkocht. Opbrengst € 300,-

Abt Emoschool te Westeremden hield een kledingactie waarvan de opbrengst € 220,- was.

Een 85-jarige wilde geen cadeaus voor haar verjaardag, maar schonk een bedrag van € 200,-

Een batig saldo van € 218,40 van een familie reünie werd gedoneerd aan onze stichting.

De stichting Stem/Middelstum geeft jaarlijks een zomerconcert. Dit jaar is het gedaan in de vorm van een benefietconcert. Opbrengst € 500,-

We ontvingen spontaan giften van € 2.000,- en € 2.500,-

8 jonge kinderen uit Uithuizen e.o. deden hun eerste H.Communie. Ze moesten hiervoor klusjes doen om een goede daad te stellen. Ook werd in de dienst een collecte gehouden. Opbrengst € 468,50
In de dienst werd door de communicanten gezongen: (mel. O when the Saints)

Een goede daad, is alles waard, een goede daad is alles waard.
Want dan wordt de wereld mooier, een goede daad is alles waard.

Een mens die geeft al wat hij heeft, een mens die geeft al wat hij heeft.
Ja, die maakt de wereld mooier, een mens die geeft al wat hij heeft.

Wij allemaal, ja jij en ik, wij allemaal, ja jij en ik.
Ja, dan wordt de wereld mooier, wij allemaal, ja jij en ik.

Een goed idee, wie doet er mee? Een goed idee, wie doet er mee?
Ja, dan wordt de wereld mooier, een goed idee, wie doet er mee?

Dank u wel!

Wij willen alle donateurs en weldoeners heel hartelijk bedanken voor de onmisbare steun. Alleen met deze hulp, kan de stichting Africa Contact de zo nodige hulp bieden.

AfdrukkenE-mail