Ontstaan

De activiteiten van de stichting zijn ontstaan op persoonlijke titel van Clara Slager/Loppersum. In 1989 kwam Clara voor het eerst in Kenya. Zij bezocht o.a. het babyhome te Rangala. Dit is een tehuis waar pasgeborenen worden gebracht omdat de moeder tijdens of direct na de geboorte van het kind is overleden. Hier was het dat Clara in aanraking kwam met twee weeskinderen: Sarah van 5 jaar en Hillary van 3 jaar. Dit contact was vanaf het begin en is het nog steeds, heel intensief. 

 

Hier was het ook dat zij Felistas Kemunto ontmoette. Zij hielp met veel liefde de kinderen die verzorging nodig hadden. In de voorbije jaren heeft ze zich verder ontwikkeld door cursussen te gaan volgen in o.a. kinderverzorging, secretariaatswerkzaamheden en management. Een aantal jaren later heeft Sarah haar “thuis”gevonden bij Felistas. 

Door het contact met Felistas ontstond het idee om hulp te bieden aan de vele wees-/aids-/straatkinderen in Nakuru, om deze  kinderen weer een toekomst te bieden, want deze kinderen missen liefde, zelfrespect en zijn het slachtoffer van het harde leven in Afrika. Zonder hulp vervallen ze in criminaliteit, alcohol, drugs. Ze lijden honger en zullen als redmiddel gaan bedelen, of stelen, met alle gevolgen van dien.

Deze kinderen hebben dringend onze hulp nodig om hen te begeleiden, hen te vormen en te assisteren in hun basisbenodigdheden. Hen te ontwikkelen om ook goede bewoners van hun land te worden.

Het belangrijkste op dat moment was het starten van een tehuis voor weeskinderen in buurt van de stad Nakuru in Kenya. Het tehuis zou kunnen worden gebouwd achter het huis van Felistas.

Clara kwam hierover in gesprek met Babs Helmantel / Westeremden. Babs voelde er veel voor om hiermee te helpen. In september 2008 hebben Clara en Babs een bezoek gebracht aan Felistas Kemunto om plannen te maken voor het opstarten van een weeshuis in Mwariki/Nakuru in Kenya. Er kwam een gesprek met een architect; wat zijn de kosten voor een tehuis?!

AfdrukkenE-mail